TŁUMACZENIE BIBLII NA JĘZYK MIGOWY

Czy słyszałeś dobrą nowinę o Jezusie? Czy czytałeś o Jego życiu i śmierci? Wyobraź sobie, że nie słyszysz, a czytanie przychodzi Ci z trudnością, bo nie znasz większości słów, a polska gramatyka ze swoimi odmianami, końcówkami to nieprzebyty gąszcz. W dodatku Biblia jest napisana językiem pełnym anachronizmów, porównań i powtórzeń. Osobie niesłyszącej bardzo trudno je zrozumieć, bo czyta je dosłownie.

W Liście do Rzymian rozdziale 10 Św. Paweł napisał:

13 Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. 14 Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi?

To wyzwanie aby do głuchych dotarła dobra nowina, aby mogli poznać Biblię, stała się inspiracją do powstania „Dobrego Znaku”. Rozpoczęliśmy tłumaczenie Pisma Świętego na Polski Język Migowy (PJM). Od kliku lat spotykamy się po niedzielnych nabożeństwach. Na tych spotkaniach po wielu dyskusjach powstaje uproszczony tekst, który można przedstawić w postaci znaków PJM. Grupę zajmującą się tłumaczeniem stanowią zarówno tłumacze języka migowego, starsi kościoła a także misjonarze oraz nauczyciele. Przygotowany „tekst” jest konsultowany ze środowiskiem głuchych, odnośnie zrozumienia i adekwatności użytych znaków. Następnym krokiem jest nagranie video. W ten sposób powstanie dostępna i zrozumiała dla głuchych Biblia w ich „ojczystym” języku.
Do tej pory udało się przygotować Ewangelię św. Łukasza. Obecnie pracujemy nad Dziejami Apostolskimi. Wkrótce rozpoczniemy nagrywanie wideo.
Jeśli udałoby się uzyskać wystarczające wsparcie moglibyśmy część osób zaangażować do tej pracy na zasadach „pełnoetatowych”. To znacząco przyspieszyłoby pracę oraz umożliwiło zaangażowanie w pracę tych osób w środowisku głuchych. Możesz nas wesprzeć.

Więcej o nas znajdziesz tutaj:

http://dobry-znak.pl/?fbclid=IwAR12fNqQl1GBRQRcgHRtyrKfJk2cgbgHF_oikcvDlYzDdi_so5jWgqI2MLk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001643383538

dr Maciej Bryl